Gävle Scooters

in

Vi är ett gäng i blandade åldrar med olika typer av scootrar, gamla och nya, som träffas några gånger i månaden från vår till höst. Långa och korta turer, fika, erfarenhetsutbyten och god stämning är kännetecknande för Gävle Scooters. Det kostar ingenting att vara med, men vi rekommenderar medlemskap i Svenska Scooterklubben.

Vi blir gärna fler! Varmt välkommen till våra träffar.

Kontaktuppgifter
Gävle Scooters
Kontaktperson: Magnus Löf
Mobil: 070-203 12 02
E-post: magnus.lof@gmail.com
Hemsida: www.gavlescooters.se
Facebook: http://www.facebook.com/gavlescooters

Annonsera, ej inloggad