Valborundan 2011

in

2011-06-02 Race Kommentarer: 0

Start/mål Gävle Motorstadion vid Rörberg och väg 56, ca 15 km från Gävle.
Sträckning Ca 10 mil pilad bana med varierande uppgifter längs banan.
Gemensam klass för förare och passagerare
Motorcykeln Årsmodell 1976 och äldre.
Deltagaravgift 230 kronor per person. Förare med motorcykel t.o.m. årsmodell 1930
betalar halv avgift. Fika samt lunch ingår. Efteranmälan (i mån av
plats) tillkommer 100 kronor.
Anmälan Senast 6 maj genom att sätta in deltagaravgiften på pg 159 39 73-9,
Ewa Eriksson. Ange namn, adress, telefon samt mc-märke,
cylindervolym, årsmodell och namn på eventuell passagerare.
Betalar du via internet skickar du uppgifterna till
valborundan@mchkgavleborg.org. Din anmälan är giltig först när
betalningen är mottagen och registrerad. Antalet platser är
begränsade. Anmälningsordning = startordning.
Registrering Sker på plats tävlingsdagen från kl. 8.00.
Anmälningslista Finns på hemsidan www.mchkgavleborg.org och uppdateras
löpande.
Tänk på! Deltagande sker på egen risk, kontrollera att du har gällande
försäkring. Övrig info finns på hemsidan, se ovan.
Frågor Dick Skoog, tfn 070-330 65 45

Annonsera, ej inloggad

Senast kommenterat