Genomföring tändkabel Vespa

Önskar köpa genomföring för tändkabel reservdels:nr S 12487
Till vespa motor vgl1m 1958
Eller tips var jag kan köpa en sådan.
Lars Edlund 0703163865
lars_edlund@spray.se

Annonsera, ej inloggad