Tidningar, "The Vintage Motor Scooter Club"

Jag har ett antal gamla medlemstidningar från "The Vintage Motor Scooter Club" .Totalt 106 nr. Kan avhämtas av intresserad.. Tel 0223-34973 el. evbeng@gmail.com .

Annonsera, ej inloggad