Svenska Scooterklubben årsmöte 2021

2021-03-13 Stockholm SSK-styrelsen Kommentarer: 0

Vid senaste styrelsemötet bestämdes preliminärt att hålla SSKs årsmöte lördag 13/3 2021 i Stockholm.

Vi börjar med lokalgruppsmöte kl 14 för dem som är lokalgruppsrepresentanter och fortsätter med SSKs årsmöte kl 15 - på kvällen blir det gemensam middag och fest

Plats och agenda meddelas senare men vik gärna helgen redan nu!

/Henrik B , Ordf. SSK

Annonsera, ej inloggad