Årsmöte Lambretta Club Sverige 2023

in

2023-03-25 Övrigt Kommentarer: 0

Årsmöte Lambretta Club Sverige 2023

Vi träffas i Malmö på Best Western Hotel Nobel House tidigare samma dag som Svenska Scooterklubbens har sitt årsmöte och innan lokalgruppsmötet. Vi hoppas att flera kommer att delta fysiskt samt även digitalt om möjligheten finns.

Tid & Plats:
Malmö
Lördag 25 mars 2023, kl.12:00-14:00
Best Western Hotel Noble House

Du anmäler ditt deltagande till årsmötet genom att fylla i google formuläret:
https://forms.gle/3amqWXHLB5KVbtxF9
Motioner skickas senast 2023-02-25 till lcs@lambrettaclub.com

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Närvarande.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av justerare.
7. Lambrettaklubbarnas verksamhetsberättelser för 2022.
8. Planerade arrangemang 2023.
9. EuroLambretta 2023.
10. EuroLambretta i Sverige 2029.
11. Lambretta International.
12. Lambretta Club Sverige.
a. Information
b. Lokala klubbar
c. Medlemmar
d. Utveckling
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

Varmt välkomna!

LC Stockholm, LC Göteborg, LC Malmö, LC Karlstad

Annonsera, ej inloggad