Bli medlem

SSK

Bli medlem i Svenska Scooterklubben

För att bli medlem i Svenska Scooterklubben krävs bara att du betalar din medlemsavgift. Du behöver alltså inte äga någon scooter, utan ett scooterintresse räcker gott och väl.

Förutom tillgång till vår web och medlemstidning så erbjuds du förmånliga försäkrings alternativ för din scooter

Så här gör du

1 Vi håller för tillfället på att byta medlemssytem. Kontakta därför registeransvarig med dina adressuppgifter.

2 Betala 300:- till SWISH 123 633 54 83. Skriv din adress och epost-adress i meddelandet, extra viktigt om betalning inte sker från ditt eget telefonnummer eller från exvis företagstelefon. Betalningsmottagare är naturligtvis Svenska Scooterklubben.

Det går givetvis också bra att betala via en Internetbank eller PlusGiro 55 03 40-4. Skriv då namn, adress och telefonnummer och epostadress i meddelanderaden.

3 Maila gärna info@scooterklubben.com när du gjort din betalning eller om någon av stegen ovanför känns oklara.

När vi fått din inbetalning (det varierar men det kan ta upp till en vecka beroende på betalningsmetod) så skickar vi märken och vår tidning så snart vi kan, allra senast inom två veckor.

Efter detta kan du uppdatera dina scooterinnehav, skapa bildgallerier, blogga och läsa interna artiklar, mektips och söka efter scooterister i ditt närområde via vår medlemsmatrikel.

Medlemskap erhålles när medlemsavgiften betalats och gäller till slutet av innevarande kalenderår. För medlem som inträder i föreningen (dvs blir medlem för första gången) under kvartal 4, gäller medlemsavgiften även hela påföljande år.

Familjemedlemskap

Det finns även möjlighet att bli familjemedlem i Scooterklubben. Ett familjemedlemskap är knutet till en fullt betalande medlem där man får ett vanligt välkomstpaket och tillgång till hemsidan osv, men tidningen Scooteristen får man dela med den fullt betalande medlemmen. Avgiften för familjemedlemskapet är 100kr och betalas som ett vanligt medlemskap (se ovan).

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem inom (EU/ESS) kan betala medlemsavgiften i Euro (35€) till
IBAN: SE05 9500 0099 6042 0550 3404 BIC: NDEASESS
Bor du i något övrigt land ber vi dig kontaka styrelsen (info@scooterklubben.com) innan du löser ett medlemskap.

Redan medlem

Om du redan är medlem och vill förlänga ditt medlemskap så går det till likadant som ovan. Skriv förutom uppgifterna ovan även ner ditt medlemsnummer. Ditt medlemsnummer finner du enklast i matrikeln.

Observera att en försenad betalning av medlemskap inte berättigar tillgång till missade utskick av exvis kalender eller medlemstidning.

Vill du ha mer information?

Skicka ett mail till oss på info@scooterklubben.com

Annonsera, ej inloggad