Bli medlem

SSK

Bli medlem i Svenska Scooterklubben

För att bli medlem i Svenska Scooterklubben krävs bara att du betalar din medlemsavgift. Du behöver alltså inte äga någon scooter, utan ett scooterintresse räcker gott och väl.

Förutom tillgång till vår web och medlemstidning så erbjuds du förmånliga försäkrings alternativ för din scooter

Så här gör du

Skriv namn, adress, telefonnummer och gärna epostadress på ett PlusGiro inbetalningskort. Skriv 250:- i lämplig ruta och PlusGiro-numret 55 03 40-4 i annan lämplig ruta, betalningsmottagare är naturligtvis Svenska Scooterklubben.

Det går givetvis bra att betala via en Internetbank. Skriv då bara namn, adress och telefonnummer och gärna epostadress i meddelanderaden.

När vi fått din inbetalning (det varierar men det kan ta upp till en vecka) så skickar vi märken och vår tidning så snart vi kan, allra senast inom två veckor.

Om du angav epostadress vid inbetalning så kan du logga in på hemsidan efter att skaffat lösenord via www.scooterklubben.com/user/password.

Efter detta kan du uppdatera dina scooterinnehav, skapa bildgallerier, blogga och läsa interna artiklar, mektips och söka efter scooterister i ditt närområde via vår medlemsmatrikel.

Medlemskap erhålles när medlemsavgiften betalats och gäller till slutet av innevarande kalenderår. För medlem som inträder i föreningen (dvs blir medlem för första gången) under kvartal 4, gäller medlemsavgiften även hela påföljande år.

Familjemedlemskap

Det finns även möjlighet att bli familjemedlem i Scooterklubben. Ett familjemedlemskap är knutet till en fullt betalande medlem där man får ett vanligt välkomstpaket och tillgång till hemsidan osv, men tidningen Scooteristen får man dela med den fullt betalande medlemmen. Avgiften för familjemedlemskapet är 100kr och betalas som ett vanligt medlemskap (se ovan).

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem inom EU kan betala medlemsavgiften i Euro (32€) till
IBAN: SE05 9500 0099 6042 0550 3404 BIC: NDEASESS

Redan medlem

Om du redan är medlem och vill förlänga ditt medlemskap så går det till likadant som ovan. Skriv förrutom uppgifterna ovan även ner ditt medlemsnummer.

Vill du ha mer information?

Skicka ett mail till oss på info@scooterklubben.com

Annonsera, ej inloggad