Sponsringspolicy

Sponsringspolicy/riktlinje

Har du en scooteraktivitet som bidrar till att öka scooterintresset i Sverige?

Då kan du söka om sponsring. För att få en bild över vad man kan söka sponsring för har vi tagit fram en policy med några riktlinjer som kan vara ett stöd för dig som söker och för styrelsen som tar beslut för varje enskild ansökan.

Vem kan söka?
Alla klubbar - nya eller befintliga - kan ansöka om sponsring av SSK (Svenska Scooterklubben) när de anordnar aktiviteter i syfte att främja scooterintresset. Ansökan om sponsring skickas till SSK:s styrelse via lokalklubbsansvarig.

I ansökan ska finnas en tydlig beskrivning av aktiviteten samt, vid önskemål från SSK:s styrelse, ska även en budget för aktiviteten bifogas.

SSK:s sponsring ska bidra till:
Stärka/öka scooterintresset i Sverige
Befintliga medlemmar upplever att de får något tillbaka av sitt medlemskap.
Fler medlemmar till SSK
Ökad kännedom om SSK bland scooterister i Sverige.

Vilka kriterier gäller för sponsring?
Beslut om sponsring tas i varje enskilt fall av SSK:s styrelse. För att få sponsring ska följande kriterier vara uppfyllda:

Aktiviteten ska:
vara öppen för SSK:s medlemmar och även, i mån av plats, för alla scooterister oavsett scooter.
inte vara ekonomiskt beroende av ett sponsorskap från SSK.
kommuniceras via SSK:s hemsida och SSK:s Facebooksida senast 4 veckor innan händelsen. Är det ett facebooksevenemang ska detta vara öppet så alla kan ta del av det.
.
Vad kan man få sponsring för?
Sponsringen kan ske på många olika sätt. Det kan vara i form av en reducerad anmälningsavgift för SSK:s medlemmar, vilket innebär att SSK betalar denna del av anmälningsavgiften direkt till arrangören. Det kan också vara i form av priser eller giveaways vid scooterträffar eller som ett bidrag för att starta upp en ny lokalklubb.

Storleken på evenemangen påverkar storleken på sponsringen, men även mindre aktiviteter kan ansöka om sponsring på maximalt 500 kr för att t ex bjuda på fika vid scooterkörningar.

Det allra viktigaste att komma ihåg när en klubb/arrangör söker sponsring (oavsett storlek) är att vara ute i god tid och gärna höra av sig till vår kontaktperson från SSK:s styrelse för en diskussion om hur sponsringen ska utformas för att bäst gynna båda parter.

Vad krävs för att få sponsring
Vid aktiviteten/uppstarten av ny lokalklubb ska det tydligt framgå att SSK är med och sponsrar.

För att få sponsring vid uppstart av lokalklubb krävs det att minst hälften av medlemmarna är eller blir medlemmar i SSK.

En kort redogörelse av och bilder från aktiviteten skickas till SSK, info@scooterklubben.com, senast två veckor efter genomförd aktivitet.

Övrigt
Skicka ansökan om sponsring i god tid (minst 4 veckor) innan aktiviteten för att styrelsen ska ha chans att behandla den och ge förhandsbesked.

För aktivitet med omsättning över 5 000 kr ska budget skickas med i samband med ansökan.

Ansökan skickas till info@scooterklubben.com. Beslut om sponsring meddelas via lokalklubbsansvarig.

Material, såsom banner eller flagga med SSK-logotyp finns för utlåning, kontakta SSK via info@scooterklubben.com
Sponsring av uppstart/ny lokalklubb sker i form av faktura med underlag för vilka kostnader som ska täckas skickas till SSK:s kassör kassor@scooterklubben.com.

Sponsringen betalas ut senast 2 veckor efter genomförd aktivitet, under förutsättning att arrangör/sökande har skickat in en redogörelse.

Policy och riktlinjer för 2021 beslutades av SSK:s styrelse den 3 oktober 2020.
Riktlinjerna revideras årligen.

Annonsera, ej inloggad