Välkomna till årsmöte lördagen den 9:e mars och efterföljande trevligheter i Göteborg. För dig som inte kan ta sig dit så går det utmärkt att medverka på årsmötet via Zoom. Lokal meddelas senare via e-post till alla som anmält sig. Vi behöver veta namn, och ev. lokalgrupp/klubb som du representerar samt om du skall medverka på plats eller digitalt. Du kan anmäla dig i medlemsportalen på ssk.easymember.se

Det finns mer information i decembernumret av Scooteristen.

12:00 Möte nationella märkesklubbar
14:30 SSK Lokalgruppsmöte
15:30 SSK Årsmöte
19:00 Mat och festligheter

Medlemmar som betalt 2024 års medlemsavgift senast 2024-03-08 har rösträtt.